redukcja hałasu

Na pomoc! Hałas!

Jak wiadomo przepisów bhp nie można pomijać w żadnym środowisku pracy. Nieprzestrzeganie ich zagraża zdrowiu pracowników, ale jeśli mówić o hałasie poważnie szkodzi on również środowisku przyrodniczemu. Dlatego redukcja hałasu od zawsze należała do konieczności. Obecnie nie ma większych problemów, by znaleźć odpowiednie materiały izolacyjne, wygłuszające, by zredukować uciążliwe dźwięki do niezagrażającego poziomu. W zależności od rodzaju hałasu, np. biurowego czy też przemysłowego stosuje się inne izolacje dźwiękochłonne, a jeśli chodzi o przemysł ciężki w grę muszą wchodzić również kabiny dźwiękoszczelne dla pracowników lub obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne dla maszyn. W przeciwnym razie uciążliwe, a nawet szkodliwe dźwięki poważnie wpłyną na wydajność i bezpieczeństwo pracy. Wyciszenie hałasu jest bezwzględnym wymogiem, dlatego przepisy jasno określają normy poziomu hałasu w określonych środowiskach pracowniczych. Dobór konkretnych materiałów, by im sprostać, nie stanowi dziś żadnych ograniczeń.